Przeglądaj stronę jako: Klient Wykonawca Dystrybutor
Przeglądaj stronę jako: Klient
MENU
Profil zimnogiety Sigma, Blachy Pruszynski

Profile C - profile konstrukcyjne

Kształtowniki zimnogietę, profile zimnogięte. Dostępne różne grubości blachy, perforacji i wymiarów samego kształtownika. Duża szeroka gama zastosowań.

Opis produktu – profil zimnogięty C

PROFILE-Z-C-Σ

Profile C

Zimnogięte profile konstrukcyjne typu Z, C, Σ oraz U produkowane są ze stali zimnowalcowanej.

Kształtowniki zimnowalcowane to sprawdzone i efektywne rozwiązanie konstrukcyjne. Podstawową ofertę naszej firmy w tym obszarze stanowią kształtowniki (płatwie) o profilach Z, C, Σ oraz U. Dodatkowo dzięki uruchomieniu nowej linii produkcyjnej, rozszerzyliśmy naszą ofertę o profile C+ oraz Σ+. Profil zimnogięty typu C, jest klasycznym rozwiązaniem, które oferuje korzystne połączenie efektywności kosztowej, przy zachowaniu pożądanych parametrów nośności. Dodatkowo jego uniwersalny kształt ułatwia montaż i zastosowanie w różnych konfiguracjach. Co więcej możliwa jest jego produkcja z szerokiego wachlarza taśm wsadowych, a także różnych grubości samej blachy do nawet 3,5 mm – co daje bardzo dużo możliwości, które bez większych problemów odpowiedzą na każde wymaganie architektoniczne.

Duże zróżnicowanie parametrów wytrzymałościowych kształtowników pozwala na optymalne dobranie ilości potrzebnego materiału – zachęcamy do zapoznania się z pełna ofertą naszych kształtowników zimnowalcowanych

Wybierz powłokę:
Więcej informacji o powłokach
Powłoki metaliczne

Specyfikacja techniczna powłoki

Dostępne kolory

Powłoka - ZM - magnelis
ZM – magnelis
Firma PRUSZYŃSKI gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi dostawami, w związku z tym odpowiedzialność za spójność kolorystyczną jest ograniczona jedynie do jednej dostawy. W przypadku domawiania blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zamówieniu lub poinformowanie Handlowca, iż jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia próbki kolorystycznej. Celem zapewnienia spójności kolorystycznej płyty warstwowych z innymi elementami takimi jak np. obróbki blacharskie należy zamawiać je u jednego dostawcy.

Inspiracje

Specyfikacja techniczna

Informacje techniczne

Szczegóły techniczne i parametry kształtowników zimnogiętych typu: C. Wykonane są z wysokiej jakości stali S350 GD lub S390 GD (na zamówienie). Uniwersalne i specjalnie opracowane zagięcia oferują wysokie parametry nośności, a jednocześnie oferują szeroką gamę zastosowań.
Wymiar C dla profili Z i C może być wykonywany w długościach od 16 do 30 mm. Wyjątkiem są profile o wysokości H=100 oraz profil Σ w tym przypadku, wymiar C niezmiennie wynosi 16 mm.
UWAGA Płatwie o profilu C, mogą wykorzystywać blachę o grubości nawet do 3,5 mm (po uzgodnieniu z działem handlowym). Wariant z "wąsami" - kształtownik typu C+, może wykorzystywać blachę do maks. grubości 2,5 mm

Wysokość - H:
100 - 400 mm
Szerokość półki - B:
C: 48 / 60 / 75 mm
Grubość blachy:
1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50
Otworowanie
tak
Materiał:
S350 GD, S390 GD (powłoka ZM120)
Ksztaltownik C, rys. tech., Blachy Pruszynski

Profil produkcji

PROFIL C grubość waga H B C
mm kg/m mm mm mm
C 100 1,50 2,64 100 48 16
2,00 3,52 100 48 16
2,50 4,36 100 48 16
3,00 5,23 100 48 16
3,50* 6,10 100 48 16
C 100 1,50 2,88 100 60 16
2,00 3,84 100 60 16
2,50 4,76 100 60 16
3,00 5,71 100 60 16
3,50* 6,66 100 60 16
C 150 1,50 3,24 150 48 21
2,00 4,32 150 48 21
2,50 5,36 150 48 21
3,00 6,43 150 48 21
3,50* 7,50 150 48 21
C 150 1,50 3,60 150 60 21
2,00 4,80 150 60 21
2,50 5,96 150 60 21
3,00 7,15 150 60 21
3,50* 8,34 150 60 21
C 200 1,50 3,84 200 48 21
2,00 5,12 200 48 21
2,50 6,36 200 48 21
3,00 7,63 200 48 21
3,50* 8,90 200 48 21
C 200 1,50 4,20 200 60 21
2,00 5,60 200 60 21
2,50 6,96 200 60 21
3,00 8,35 200 60 21
3,50* 9,74 200 60 21
C 250 1,50 4,50 250 48 21
2,00 6,00 250 48 21
2,50 7,40 250 48 21
3,00 8,88 250 48 21
3,50* 10,36 250 48 21
C 250 1,50 4,80 250 60 21
2,00 6,40 250 60 21
2,50 7,96 250 60 21
3,00 9,55 250 60 21
3,50* 11,14 250 60 21
C 300 1,50 5,02 300 48 21
2,00 6,69 300 48 21
2,50 8,28 300 48 21
3,00 9,94 300 48 21
3,50* 11,60 300 48 21
C 300 1,50 5,33 300 60 21
2,00 7,10 300 60 21
2,50 8,72 300 60 21
3,00 10,46 300 60 21
3,50* 12,20 300 60 21
C 350 1,50 6,26 350 75 21
2,00 8,35 350 75 21
2,50 10,40 350 75 21
3,00 12,48 350 75 21
3,50* 14,56 350 75 21
C 400 2,50 11,32 400 75 21
3,00 13,58 400 75 21
3,50* 15,84 400 75 21

Otworowanie kształtowników

Profile typu „Z” i „C” umożliwiają szyb­ką i ła­twą zabudowę hal prze­my­sło­wych lub usłu­go­wych. Łą­cze­nie ich odbywa się głów­nie za pomocą śrub. Do tego celu w profilach prze­wi­dzia­no trzy typy otworów (tabela 1):

Tabela 1.

Otwory okrągłe
(średnica – Ø w mm)
 Otwory fasolka
(dł x szer – w mm)
 • Ø 10
 • 14 x 18
 • Ø 12
 • 14 x 25
 • Ø 14
 • 19 x 25
 • Ø 16
 • Ø 18
 • Ø 22

 

W zależności od typu zastosowanego pro­fi­lu wy­stę­pu­ją różne wartości roz­sta­wu otwo­rów tech­nicz­no-montażowych. Ich wartości po­da­ne są w tabeli poniżej.
Na rysunku przedstawiono moż­li­wo­ści otwo­ro­wa­nia wzdłużnego.
Otworowanie jest możliwe we wszyst­kich płaszczyznach kształtownika.

 

otworowanie kształtowników - profile C

 

E – wymiar od szerokiej półki Bg (dla profili typu Z)

Rozmieszczenie otworów

 • J – 32 mm
 • W – 100 mm
 • I – 50 mm

 

Profil C grubość blachy E F
mm mm mm
C 100 1,5 25,0 50
2 25,0 50
2,5 25,0 50
3 25,0 50
C 150 1,5 50,0 50
2 50,0 50
2,5 50,0 50
3 50,0 50
C 200 1,5 50,0 100
2 50,0 100
2,5 50,0 100
3 50,0 100
C 250 1,5 50,0 150
2 50,0 150
2,5 50,0 150
3 50,0 150
C 280 1,5 50,0 180
2 50,0 180
2,5 50,0 180
3 50,0 180
C 300 1,5 50,0 200
2 50,0 200
2,5 50,0 200
3 50,0 200
C 350 1,5 50,0 250
2 50,0 250
2,5 50,0 250
3 50,0 250
C 400 1,5 50,0 300
2 50,0 300
2,5 50,0 300
3 50,0 300

 

Rodzaje i rozmieszczenie otworów

Rodzaje i rozmieszczenie otworów w kształ­tow­ni­kach typu Z/C jest w za­sa­dzie do­wol­na i przed­sta­wia­my je na przy­kła­dowych ry­sun­kach.

Rodzaje i rozmieszczenie otworów - profil c

Rodzaje i rozmieszczenie otworów – profil c

Zalecenia

Zalecenia transportowe

 • W przypadku odbioru własnym środkiem transportu, samochód powinien posiadać otwartą platformę załadunkową umożliwiającą swobodny załadunek jak i rozładunek.
 • Profile ocynkowane i aluzynkowe należy bezględnie zabezpieczyć przed zamoczniem!

Zalecenia sposobu składowania

 • Oliwienie i pasywowanie blach ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed białą korozją jedynie na czas transportu.
 • Kształtowniki składowane w pakietach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Powłoki cynkowe, alucynkowe i magnelis w szczególności niepoddane jeszcze wpływom warunków atmosferycznych, a więc bez zabezpieczającej je strefy ochronnej, są wrażliwe na kondensat wodny przy ograniczonym dostępie powietrza (blacha składowana w opakowaniach). Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej różnicy temperatur pomiędzy arkuszami wytrąca się woda.
 • Blachy zamoczone w czasie transportu lub składowania należy wysuszyć, następnie przełożyć profile przekładkami umożliwiającymi swobodną cyrkulację powietrza. Po wysuszeniu kształtowniki ocynkowane (aluzynkowe) należy przejrzeć i pokryć warstwa oleju konserwującego.
 • Blachy przeznaczone do dłuższego składowania należy przejrzeć, a następnie pokryć warstwą oleju maszynowego – dot. blach ocynkowanych i aluzynkowych.
 • Efektem nie przestrzegania powyższych zaleceń jest powstanie stosunkowo szybko (dla blach ocynkowanych i aluzynkowych może to być zaledwie kilka dni) korozji cynku – czyli białych, luźno związanych z podłożem warstw, nie stanowiących zabezpieczenia przed korozją.
 • Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny być składowane dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji. Po tym czasie opakowanie należy rozciąć, a arkusze przełożyć przekładkami umożliwiającymi swobodną cyrkulację powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy licząc od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji.

* UWAGA: Informujemy, że profile wykonane z blachy o grubości 3,50mm mogą być wykonywane tylko na specjalne zamówienie. Szczegółowe ustalenia odnośnie zamówienia wymagają konsultacji z działem handlowym lub technicznym.  

Masz pytania?

Czy dach wymaga konserwacji?
Tak, każdy dach wymaga okresowych przeglądów celem sprawdzenia czy nie pojawiły się jakieś uszkodzenia. Większość produktów oferowanych przez firmę Blachy Pruszyński ma dostępne różnego typu specjalistyczne powłoki (objęte gwarancją), zwiększające żywotność i trwałość pokryć blachowych. Konserwacja polega głównie na usunięciu nalotów i pyłów kominowych, które pozostawione przez dłuższy okres czasu mogą prowadzić do uszkodzenia blachy. Szczególną uwagę należy zwracać na miejsca wokół kominów, które są newralgiczne, ze względu na bardziej wymagające warunki eksploatacji. Jeżeli podczas przeglądu pokrycia, zauważone zostaną miejscowe uszkodzenia w powłoce lakierniczej należy wykonać korekty malarskie. W takich sytuacja najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dedykowanych farb zaprawkowych dopasowanych do danej powłoki. Farby takie są w ciagłej ofercie Blachy Pruszyńskiej i zdecydowanie zaleca się wykorzystanie firmowych produktów, rekomendoawnych do danej powłoki.
Czy jest możliwe wykonanie miedzianych obróbek przy dachu stalowym?
Przy stosowaniu miedzi należy uważać, gdyż tlenki miedzi są bardzo agresywne i powodują korozję innych metali. Dlatego też na na budynkach nie można łączyć jej z innymi gatunkami metali (miedź wchodzi w reakcje kontaktową i powoduje korozję elektrolityczną innych metali).
Czy podczas cięcia arkuszy można używać szlifierki kątowej?
Nowoczesne pokrycia dachowe wykluczają użycie szlifierek kątowych do cięcia. Użycie takiego sposobu cięcia materiału wiąże się z utratą gwarancji.
Szlifierka kątowa podczas pracy i cięcia wytwarza bardzo duże ilości ciepła, a to z kolei uszkadza krawędzie blachy, a także pokrywającą ją powłokę. Dodatkowo wydobywające podczas pracy opiłki, wtapiają się w powierzchnię blachy, tworząc dodatkowo potencjalne ogniska korozji.
Właściwym sposobem cięcia blachy, jest zastosowanie automatycznych nożyc skokowych (tzw. nibler) lub nożyc ręcznych. Wykorzystują one siłę mechaniczną do przecięcia blachy, nie narażając jej na wysokie skoki temperatury. Dodatkowo warto pamietać, że po zakończonym cięciu dobrze jest zabepieczyć cięte miejsca dedykowanym lakierem ochronnym lub specjalną farbą.
Dlaczego blachodachówka polecana jest przy remontach starych dachów?
Jest to bezpośrednio związane z jej niewielkim ciężarem. W wypadku starych dachów więźby remontowanych domów często są już nieco nadszarpnięte przez czas. Dlatego bezpieczniej jest zastosować blachodachówkę, której waga oscyluje na poziomie 4,7 kg/m2, niż prawie dziesięciokrotnie od niej cięższej dachówki ceramicznej. Natomiast zawsze warto zweryfikować stan więźby dachowej, ze specjalistą i upewnić się, czy mimo wszystko nie wymaga ona renowacji lub wymiany. W takich wypadkach bezpieczeństwo mieszkańców lub pracowników budynku, a także ekipy montażowej, jest zawsze priorytetem. W większości jednak sytuacji, stan konstrukcji bez większych problemów pozwala na wykorzystanie blachodachówki, podczas gdy zastosowanie dachówki ceramicznej, nie byłoby już możliwe.
Jak można zareklamować produkt, gdzie są informacje?
Reklamacje należy składać w hurtowni w której został dokonany zakup. W przypadku, gdy dana hurtownia została zamknięta (nie prowadzi działalności gospodarczej), wypełniony druk zgłoszenia reklamacji należy przesłać bezpośrednio do Pruszyński Sp. z o.o. na adres: pruszynski@pruszynski.eu

Druk zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest w plikach do pobrania / druki lub bezpośrednio tutaj: ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Jak zarejestrować i jak działa gwarancja?
W celu zarejestrowania gwarancji należy pobrać druk rejestracji gwarancji dostępny w plikach do pobrania / druki lub bezpośrednio:
DRUK REJESTRACJI GWARANCJI oraz przesłać wypełniony na adres: gwarancje@pruszynski.eu
Gwarancja zaczyna obowiązywać w dniu zakupu towaru. Rejestracja gwarancji konieczna jest do szybkiego zidentyfikowania zakupionej partii towaru.

Może to Cię zainteresuje:

PIRTECH Dach - dachowe płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej.

Zobacz ofertę

Inne w tej kategorii

Profil zimnogiety Sigma Plus, Blachy Pruszynski Sigma
Profile stalowe
Zobacz produkt
Profil zimnogiety C Plus, Blachy Pruszynski, miniature Profile C+
Profile konstrukcyjne
Zobacz produkt
Profil zimnogiety Z, Blachy Pruszynski miniature Profile Z
Profile konstrukcyjne
Zobacz produkt
Profil zimnogiety U, Blachy Pruszynski miniature Profile U
Profile konstrukcyjne
Zobacz produkt

Artykuły

Biznes, Sponsoring sportowy, Wydarzenia w firmie, Wyróżnienia i nagrody
Liderzy Sport Biznes Polska 2023 – nagroda dla dyrektor marketingu w Blachy Pruszyński

Jedną z laureatek tytułu Lidera Sport Biznes Polska 2023 jest Małgorzata Lubczyńska, dyrektor marketingu w firmie Pruszyński sp. z o.o. Została ona doceniona za swoje osiągnięcia i działania na rzecz rozwoju i promocji sportu w Polsce.

Czytaj dalej
CSR, Wydarzenia w firmie, Wyróżnienia i nagrody
Blachy Pruszyński wspiera "lokalne ojczyzny" - Michałowice

Gmina Michałowice, gdzie mieści się jeden z naszych oddziałów, zdobyła trzecie miejsce w rankingu Gmin z Mazowsza. Na tej samej Gali, również my zostaliśmy wyróżnieni statuetką - "Biznes dobry dla gminy"

Czytaj dalej
Biznes, Co nowego, Wydarzenia w firmie
Oficjalne otwarcie ukończonej siedziby w oddziale Wrocław - zapraszamy!

Otwarcie hali biurowo-magazynowej we Wrocławiu - zapraszamy klientów do naszej nowej siedziby na Dolnym Śląsku!

Czytaj dalej