Przeglądaj stronę jako: Klient Wykonawca Dystrybutor
Przeglądaj stronę jako: Klient
MENU

Rozwiązania techniczne

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych.

Odporność ogniowa

Jest to czas przez jaki element budowlany zachowuje swoje właściwości podczas pożaru lub czas do osiągnięcia jednego ze stanów granicznych.

Niewątpliwą zaletą powlekanych rynien stalowych jest ich wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.

R

Nośność ogniowa

Zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia przy określonych oddziaływaniach mechanicznych na jedną lub więcej powierzchni, przez określony czas, bez utraty stabilności konstrukcji, wyrażana w minutach.

Kryteria:

  • w przypadku elementów zginanych (np. strop, dach) – prędkość ugięcia i rzeczywiste ugięcie
  • w przypadku osiowo obciążanych elementów (np. słupy, ściany) – prędkość deformacji (prędkość skrócenia)

E

Szczelność ogniowa

Zdolność elementu konstrukcji, który pełni funkcję oddzielającą, do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia na stronę nie nagrzewaną w wyniku przejścia płomieni lub gorących gazów.

Kryteria:

  • pęknięcie lub rozwarcie
  • utrzymanie się płomienia na stronie nienagrzewanej
  • zapalenie tamponu z waty bawełnianej

I

Izolacyjność ogniowa

Zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia w wyniku znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną, wyrażana w minutach.

Kryteria:

  • ΔTśrednia: 140ºC
  • ΔTmax: 180ºC

W

Przepuszczalność promieniowania

Zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, tak aby ograniczyć prawdopodobieństwo przeniesienia ognia w wyniku znaczącego wypromieniowania ciepła albo poprzez element, albo z jego powierzchni nienagrzewanej do sąsiadujących materiałów, wyrażane w minutach, dopuszczalna wartość promieniowania

Kryterium:

  • 15 kW/m²
akustyka ikona

Izolacyjność akustyczna

Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wielkość zwaną wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej Rw wyrażanym w dB oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr.

Dzięki produkowaniu arkuszy na konkretną długość odpady ograniczone są do minimum. Ułożenie pokryć blaszanych należy do jednych z najtańszych i najszybszych.

C

Widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu bytowego wewnętrznego, który występuje w budynkach [dB]

Kryteria:RA1 = Rw + C

RA2 = Rw + Ctr

Ctr

Widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu zewnętrznego [dB]

Oferta rozwiązań technicznych