Przeglądaj stronę jako: Klient Wykonawca Dystrybutor
Przeglądaj stronę jako: Klient
MENU
Dachy

Ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie domu jednorodzinnego w budowie

Budowa domu bardzo często pochłania oszczędności życia, nierzadko poparte kilkudziesięcioletnim kredytem. Ponadto realizacja projektu trwa wiele miesięcy. Dlatego warto na czas budowy domu zabezpieczyć swój dobytek. W tym celu należy zawrzeć umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Co obejmuje ubezpieczenie budowy domu?

Ubezpieczenie domu w budowie jest dobrowolne. Jednak może się zdarzyć, że bank, który udziela nam kredytu na budowę domu będzie wymagał takiego zabezpieczenia i dokonania cesji na bank pod kredyt, ponieważ budynek w trakcie realizacji nie jest dla niego zbyt solidnym zabezpieczeniem. Podstawowa polisa nie jest zbyt kosztowna, ale też i jej zakres jest niewielki. Pamiętajmy jednak, że zawsze możemy ją rozszerzyć.   

Ubezpieczenie budowy

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie

Przedmiotem ubezpieczenia jest dom w budowie, czyli zarówno budynek nowo wznoszony, jak i rozbudowywany lub nadbudowywany. Podstawowe ubezpieczenie domu w budowie obejmuje zazwyczaj mury oraz inne elementy stałe wznoszonej konstrukcji, np. fundamenty i dach. Zdarza się, że możemy je rozszerzyć o inne elementy wyposażenia, np. podłogi, armaturę sanitarną, parapety, tynki, glazurę, stolarkę okienną i drzwiową czy instalacje. Jednak warunkiem w tym przypadku jest ukończenie stanu surowego zamkniętego. Ochroną możemy objąć również inne obiekty na działce m.in. budynki gospodarcze, ogrodzenie, basen i altanę. Rzadko ubezpieczyciele chcą objąć ochroną znajdujące się na placu budowy materiały budowlane i sprzęt – jednak niektóre towarzystwa oferują taką możliwość. Oczywiście materiały muszą być zabezpieczone przed kradzieżą, np. zamknięte w pomieszczeniu gospodarczym. Z firmą ubezpieczeniową zawieramy umowę na piśmie. Zakres ochrony jest inny u różnych towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego przed jej podpisaniem dokładnie zapoznajmy się z warunkami ubezpieczenia. W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) zawarte są typowe zdarzenia losowe, które obejmuje ochrona. Standardowo w każdej polisie są to: pożar, uderzenie pioruna, huragan, osuwiska ziemne czy upadek statku kosmicznego. Dodatkową opcją jest ochrona na wypadek powodzi, deszczu nawalnego czy aktów wandalizmu. Zazwyczaj z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za przesiąkanie wód opadowych i szkody powstałe na skutek postępowania niezgodnego z prawem budowlanym. Co ważne, budynek jest domem w budowie od momentu rozpoczęcia prac tzw. przygotowawczych lub prac budowlanych udokumentowanych wpisem do dziennika budowy do chwili otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie

Najczęściej okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, jednak po tym czasie można polisę przedłużyć. Gdy w czasie trwania polisy inwestycja zostanie zakończona, to możemy przekształcić umowę ubezpieczenia domu w budowie na ubezpieczenie domu jednorodzinnego. W takim przypadku możemy rozszerzyć roszczenia.

Ubezpieczenie domu przed kradzieżą

Dom przed kradzieżą możemy ubezpieczyć, dopiero gdy zostanie zakończony stan surowy zamknięty, czyli zostaną zamontowane okna i drzwi. Jest to konieczne, aby utrudnić dostęp do budynku niepożądanym osobom. Poza tym firma ubezpieczeniowa może wymagać zainstalowania zabezpieczeń antywłamaniowych, np. drzwi antywłamaniowych (oczywiście muszą mieć atest). Drzwi powinny być pełne. Jeśli mają przeszklenia, to należy je zabezpieczyć tak, aby wejście do środka czy otwarcie zamka było niemożliwe przez wybitą szybę. Za pełne przyjmuje się drzwi przeszklone wykonane ze szkła hartowanego o klasie odporności na włamanie minimum P3. Dodatkowo drzwi muszą być wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden z atestem. Aby obniżyć koszt ubezpieczenia (a także zabezpieczyć dom przed kradzieżą), warto zamontować okna antywłamaniowe, żaluzje z atestem, kraty, alarm, monitoring oraz zapewnić stały dozór agencji ochrony mienia.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę ubezpieczenia

Oprócz dokładnego sprawdzenia co dokładnie ubezpieczamy i od czego, sprawdźmy zapisy dotyczące franszyzy integralnej (warunkowej). Jest to kwota, do której firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za powstałe szkody. Oznacza to, że jeśli szkody są znikome, to nie dostaniemy odszkodowania. Natomiast gdy wartość szkody będzie wyższa, to zostanie nam wypłacona cała należna kwota. Franszyza integralna może być podana kwotowo lub procentowo. Ważnym zapisem w umowie ubezpieczeniowej jest również udział własny w szkodzie, czyli określona część szkody, jaką ubezpieczający zobowiązuje się pokryć z własnych środków.  On także może być określony procentowo lub kwotowo.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie nie jest wysokie w porównaniu z ubezpieczeniem istniejącej już nieruchomości. Wynika to z faktu, że dom w budowie jest po prostu mniej wart. Ponadto, gdy ubezpieczamy dom jednorodzinny, możemy wykupić wiele roszczeń, m.in. ochronę ruchomości od kradzieży i zniszczenia w wyniku działania sił natury, co w przypadku ubezpieczenia budowy nie jest  możliwe. Szukając najlepszej oferty, najlepiej porównać kilka. Koszt polis jest uzależniony m.in. od zakresu ochrony, wartości domu w budowie, wielkości budynku, konstrukcji domu (np. drewniana, murowana), okresu ochrony czy sumy ubezpieczenia. Dostępne są kalkulatory internetowe, które pozwolą nam dobrać odpowiednie ubezpieczenie.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciel może niestety odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy stwierdzi, że szkody powstały na skutek umyślnego działania lub w wyniku nieprawidłowego montażu elementów budynku. Generalne wyłączenia odpowiedzialności dotyczą szkód powstałych wskutek m.in.: osunięcia lub zapadnięcia się ziemi w związku z pracami ziemnymi, wykopami, przekopami; nieprzestrzegania prawa budowlanego i przepisów o ochronie przeciwpożarowej; zabrudzenia, osmolenia, przypalenia, które nie jest związane z pożarem, uderzeniem pioruna, przepięciem, wybuchem, wibracjami i drganiami wywoływanymi przez pojazdy lądowe; naturalnego zużycia i starzenia się mienia; braku bieżącej konserwacji mienia; długotrwałego oddziaływania takich czynników jak wilgoć, temperatura, czynniki elektromagnetyczne; działania pleśni i grzybów; zniszczenia mienia przez ptaki, krety, owady. Ochroną nie są także objęte zdarzenia będące skutkiem aktów terroryzmu, wojny i niepokojów społecznych.

Podziel się materiałem:

Facebook Twitter

Podobne artykuły

Dachy
Jak znaleźć solidną ekipę budowlaną?

Znalezienie rzetelnej ekipy budowlanej jest sporym wyzwaniem. Warto za poszukiwania zabrać się minimum 2-3 miesiące przed […]

Czytaj dalej
Dachy
Formalności przed budową - niezbędna dokumentacja i pozwolenia

Formalności przed budową domu Rozpoczęcie budowy domu wiąże się z wieloma formalnościami. Musimy niestety odwiedzić kilka […]

Czytaj dalej
Dachy
Jak długo trwa budowa domu? Harmonogram projektu

Harmonogram budowy domu – jak długo trwa budowa domu Nie ma w tym nic dziwnego, że […]

Czytaj dalej
Zobacz więcej