System wyceny detalicznej
Generator listy zakupów System wyceny detalicznej on-line
Drzewo kategorii produktów / wybierz i dodaj produkt do listy /
Wybrane produkty (0)
System wyceny detalicznej

Wyróżnienia i nagrody

Nagrody i wyróżnienie
Odpowiedzialny Pracodawca \
Odpowiedzialny Pracodawca "Lider HR 2011"
To ogólnopolski program magazynu „Strefa Biznesu”, który ma na celu upowszechnianie oraz propagowanie właściwych wzorców działań w zakresie polityki personalnej. Zasadniczą część Programu tanowi wyłonienie najlepszych pracodawców w poszczególnych regionach Polski, cechujących się szczególna dbałością o warunki pracy i rozwój pracowników a więc : • przestrzeganie prawa pracy, • możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, • dynamika rozwoju kadry, • reputacja podmiotu gospodarczego, • dynamika zatrudnienia, • system motywacyjny, • działania na rzecz lokalnej społeczności.
Lew Biznesu 2011
Lew Biznesu 2011
Nagroda przyznawana za najwyższą jakość produktów i usług, osiągnięcia pro-środowiskowe i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. "Najwyższa Jakość Gwarancją Sukcesu" to pierwsza edycja Gali organizowanej przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. ECJiP działa od 1998 roku i jednostką, która zajmuje się wdrażaniem prestiżowych Certyfikatów Jakości.
Acantus Aureus 2011
Acantus Aureus 2011
Statuetką tą nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy. Kapituła w swej ocenie bierze pod uwagę zgodnie z regulaminem takie kryteria jak: cele uczestnictwa w targach z punktu widzenia strategii marketingowej firmy, scenariusz stoiska, koncepcję przestrzenną i koncepcję układu graficznego eksponatów i etalażu. Ważnym kryterium jest jakość realizacji projektu.
Budowlana Marka Roku 2009
Budowlana Marka Roku 2009
Ranking przygotowało już po raz szósty ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadzając ogólnopolskie badanie rynku budowlanego. Nagrody odzwierciedlają stopień konkurencyjności firm w danym roku określony na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród firm wykonawczych. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2010 roku na próbie odrębnie dobranej dla każdej z 20 grup asortymentowych materiałów budowlanych. Łącznie próba badawcza BUDOWLANEJ MARKI ROKU 2009 wyniosła 1993 firmy wykonawcze.
Medal Europejski dla Paneli z rąbkiem stojącym.
Medal Europejski dla Paneli z rąbkiem stojącym.
Przedsięwzięcie, organizowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, ma na celu wyróżnianie i promowanie wyrobów i usług prezentujących jakość na poziomie europejskim.
Diamenty Forbesa
Diamenty Forbesa
Wyróżnienie przyznano tym przedsiębiorstwom, które w latach 2006-2008 najszybciej zwiększyły swą wartość. Spis laureatów już po raz czwarty opublikowany został na łamach prestiżowego miesięcznika ekonomicznego Forbes. Listę natomiast opracowano tradycyjnie na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Uwzględnia ona zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku poszczególnych firm. Umożliwia także zmierzenie potencjału przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków. Firmy podzielono na trzy kategorie wg przychodów ze sprzedaży w roku 2008. firmy małe 5-50 mln zł firmy średnie 50-250 mln zł firmy duże powyżej 250 mln zł Firma Blachy Pruszyński została sklasyfikowana wśród tej ostatniej grupy.
Stalowy Wilk PUDS
Stalowy Wilk PUDS
Wyróżnienie przyznawane przez Polską Unię Dystrybutorów Stali. Statuetka wręczana jest co roku w czterech kategoriach: „Wyniki Finansowe”, „Aktywność Członkowska Przedsiębiorstwa”, „Wydarzenie Roku” oraz „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Firma Pruszyński została wyróżniona właśnie w tej ostatniej kategorii. W uzasadnieniu swej decyzji Kapituła podkreśliła szeroką działalność sponsoringową i charytatywną firmy oraz wieloletnie intensywne oddziaływanie na otoczenie biznesowe.
Ambasador Polskiej Gospodarki
Ambasador Polskiej Gospodarki
Konkurs, organizowany przez Business Centre Club - pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego - ma na celu wyróżnienie i promocję przedsiębiorstw osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych. Ponadto służyć ma promocji standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych.
Stoisko Roku (targi Budma 2008)
Stoisko Roku (targi Budma 2008)
Werdyktem jury z 22 kwietnia 2009 nasza firma została uhonorowana srebrnym medalem w konkursie „Stoisko Roku 2008”. Konkurs, którego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie, przygotowuje Polska Izba Przemysłu Targowego. Laureaci wybierani są spośród firm prezentujących się na targach organizowanych w ciągu całego roku. Autorką projektu naszego stoiska była inż. arch. Magdalena Gyurkovich, wykonawcą zaś firma Intermedia sp z o. o. z Warszawy.
Wybitny Exporter Roku 2009
Wybitny Exporter Roku 2009
Konkurs którego organizatorem jest Stowarzyszenie Eksporterów Polskich swoim honorowym patronatem objęli Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Marszałkowie Województw. Przy wyłanianiu laureatów kapituła konkursu brała pod uwagę: - wartość eksportu w latach 2007/2008 i dynamika zmiany, - udział eksportu w przychodach w latach 2007/2008 i dynamika zmiany, - rentowność eksportu w latach 2007/2008, - eksport oparty o technologie rodzime oraz surowce, i materiały pochodzenia krajowego.
Medal Europejski dla Płyty Warstwowej z rdzeniem styropianowym
Medal Europejski dla Płyty Warstwowej z rdzeniem styropianowym
Medal Europejski dla Płyty Warstwowej z rdzeniem styropianowym. Przedsięwzięcie, organizowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, ma na celu wyróżnianie i promowanie wyrobów i usług prezentujących jakość na poziomie europejskim.
Nagroda Polskiego Klubu Biznesu
Nagroda Polskiego Klubu Biznesu
Firma Pruszyński zaingerowała 2006 rok otrzymaniem tytułu Firmy Roku przyznawanego przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu. Kapituła podczas oceny naszej firmy wzięła pod uwagę nasze duże osiągnięcia na polu ekspansji międzynarodowej jak również szybkie dostosowanie firmy do reguł obowiązujących w gospodarce Unii Europejskiej.
Złoty Medal Budma 2005
Złoty Medal Budma 2005
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Budma 2005 z blachodachówkę KRON. To bardzo istotne wyróżnienie dla naszej firmy gdyż jest ono potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych wyrobów oraz profesjonalnym podejściem do Klienta.
Przedsiębiorstwo Fair Play
Przedsiębiorstwo Fair Play
Firma Pruszyński Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Przedsiębiorstwa Fair Play. Konkurs jest przeprowadzany pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej od 1998 roku. Nagroda ta przyznawana jest szczególnie wiarygodnym podmiotom gospodarczym działającym na polskim rynku.
Godło Promocyjne - Teraz Polska
Godło Promocyjne - Teraz Polska
Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa, że firma Pruszyński Sp. z o.o. otrzymała Polskie Godło Promocyjne Teraz Polska za blachodachówki SZAFIR. Nagroda została przyznana została w XIII edycji konkursu z najlepsze polskie produkty i usługi.
Dom Dostępny 2001
Dom Dostępny 2001
Fundacja DOM DOSTĘPNY i Wydawnictwo Murator składa firmie PRUSZYŃSKI podziękowania za wspieranie Konkursu DOM DOSTEPNY 2001, który odbywa się siedmiu lat i dzięki pomocy i zaangażowaniu Sponsorów, którzy nie tylko dbają o jakość swoich usług, lecz także promują postęp i nowoczesność w projektowaniu domów jednorodzinnych.
Gazele Biznesu
Gazele Biznesu
Redakcja Pulsu Biznesu ogłosiła listę laureatów konkursu Gazele Biznesu, na której znalazła się nasza firma. Ocena firm obejmowała wyniki finansowe, płynność finansową, dynamikę wzrostu produkcji i sprzedaży. Tak dobra pozycja na rynku firm polskich jest wynikiem konsekwentnych działań prowadzonych przez Zarząd firmy.
Teraz Polska - Bez Granic
Teraz Polska - Bez Granic
Podczas V Proeksportowych Targów Uczestników i Laureatów Konkursu TERAZ POLSKA - BEZ GRANIC firma Pruszyński Sp. z o.o. zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najciekawszą ekspozycję targową.
Ładny Dom 2000
Ładny Dom 2000
3 listopada 2000 r. firma Pruszyński Sp. z o.o. została uhonorowana przez miesięcznik Ładny Dom dyplomem uznania. Wydawnictwo poznało nam nagrodę za "... znakomicie funkcjonująca sieć dystrybucji, wysoką jakość usług oraz profesjonalną obsługą Klienta."
Brązowy Kask dla blachodachówek SZAFIR
Brązowy Kask dla blachodachówek SZAFIR
Podczas odbywających się w dniach 10-13.05.2001 r. targach MURATORA, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa uhonorowała firmę Pruszyński, nagrodą - Brązowym Kaskiem za blachodachówkę SZAFIR.
Złota Syrenka za okładziny ścienne
Złota Syrenka za okładziny ścienne
Podczas IV Warszawskich Targów Budowlanych, które odbyły się 7.10.2000 r. w Warszawie, okładziny ścienne (kaseta i panel sienny) firmy PRUSZYŃSKI zostały nagrodzone Złotą Syrenką za wyrób o wysokich walorach techniczno-użytkowych.
Wyróżnienie od Wydawnictwa Murator
Wyróżnienie od Wydawnictwa Murator
Wyróżnienie od WYDAWNICTWA MURATOR za wprowadzenie na rynek nowych produktów do budowy hal wielkokubaturowych, kaset i paneli ściennych.
Wyróżnienie Międzynarodowego Przemyskiego Centrum Targowego
Wyróżnienie Międzynarodowego Przemyskiego Centrum Targowego
W 1997 r. podczas Przemyskich Targów Budowlanych produkty firmy Pruszyński - blachodachówki i blachy trapezowe zostały wyróżnione za trwałe, nowoczesne pokrycia dachowe i elewacyjne.