System wyceny detalicznej
Generator listy zakupów System wyceny detalicznej on-line
Drzewo kategorii produktów / wybierz i dodaj produkt do listy /
Wybrane produkty (0)
System wyceny detalicznej

Program Promocyjny

Kto może wziąć udział w Programie?

 • Firmy handlowe z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające NIP i składające zamówienia na produkty Blachy Pruszyński przez System Zamówień Online
 • Handlowcy – pracownicy firm handlowych biorących udział w Programie, składający zamówienia w imieniu firmy przez System Zamówień Online
 • Dekarz – prowadzący działalność gospodarczą, przyczyniający się do złożenia zamówienia na produkty firmy Blachy Pruszyński

Jak przystąpić do Programu?

 • Firma Handlowaktóra zamawia przez System Zamówień Online – w dniu rozpoczęcia Programu (6 maja br.) po zalogowaniu się do Systemu Zamówień Online wyświetli się komunikat o starcie nowego programu. By stać się uczestnikiem wystarczy zapoznać się i zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
 • Firma Handlowaktóra nie składała dotychczas zamówień przez System Zamówień Online – powinna zgłosić się do swojego opiekuna w celu uzyskania kodu aktywacyjnego do Systemu Zamówień Online. Po zalogowaniu wyświetli się komunikat o starcie nowego programu. By stać się uczestnikiem wystarczy zapoznać się i zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
 • Handlowcy – właściciel firmy handlowej, która bierze już udział w Programie „Wspólne Korzyści” po zalogowaniu się do Systemu Zamówień Online ma możliwość dodania pracownika/-ów poprzez kliknięcie w zakładkę „dodaj handlowca”. Po wypełnieniu formularza, na podany numer telefonu handlowiec otrzyma login i hasło do zalogowania się na swoim koncie. Po pierwszym logowaniu, akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, staje się uczestnikiem Programu. Handlowiec składając zamówienia ze swojego konta zbiera punkty dla Firmy oraz dla siebie.
 • Dekarz – w celu przystąpienia do Programu dekarz prowadzący działalność gospodarczą, powinien udać się do najbliższego punktu handlowego biorącego udział w Programie „Wspólne Korzyści”. Zarówno właściciel firmy jak i handlowiec mają możliwość rejestrowania dekarzy w Programie. Po wypełnieniu formularza, na podany numer telefonu Dekarz otrzyma login i hasło do zalogowania się na swoim koncie. Po pierwszym logowaniu, akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, staje się uczestnikiem Programu. Następnie składając zamówienie w imieniu klienta Dekarz podaje swój login, który zostaje dopisany do zamówienia przez wypełniającego zamówienie Handlowca lub Właściciela firmy biorącej udział w Programie. W ten sposób punkty za dane zamówienie trafiają również na konto Dekarza.

Zasady przyznawania punktów:

 • Za złożone zamówienie za pośrednictwem Systemu Zamówień Online na produkty tam dostępne, punkty nalicza się zgodnie z zasadą:

każde pełne 100 zł netto = 10 punktów

 • Punkty te dzielą się następnie między Uczestników w proporcjach:

3 pkt Firma Współpracująca, 3 pkt Handlowiec, 4 pkt Dekarz

 • Punkty zbierane są na 3 niezależnych od siebie Kontach Uczestników i co do zasady nie sumują się. Oznacza to, że w przypadku, gdy Firma Współpracująca nie zarejestruje Handlowca odbiera jedynie należne sobie punkty, punkty należne Handlowcowi przepadają. Ta sama zasada dotyczy braku uwzględnienia w zamówieniu loginu Dekarza – przynależne mu punkty przepadają.

Zamawianie nagród:

 • Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość punktów i wybrać nagrodę z Katalogu Artykułów Promocyjnych logując się na swoje Konto w  Systemie Zamówień Online
 • Firma Współpracująca po uzbieraniu wystarczającej ilości punktów uzyskuje 99% rabat na dany Artykuł Promocyjny, a zatem otrzymuje fakturę na 1% jego wartości (ceny na Artykuły Promocyjne widoczne będą podczas składania zamówienia)
 • Handlowiec po uzbieraniu wystarczającej ilości punktów wymienia je na wybrany Artykuł Promocyjny, a we właściwym czasie otrzymuje od Organizatora informację PIT11 za zamówione Artykuły Promocyjne, umożliwiający dokonanie stosownych rozliczeń w Urzędzie Skarbowym
 • Dekarz po uzbieraniu wystarczającej ilości punktów wymienia je na wybrany Artykuł Promocyjny.  Jednocześnie samodzielnie dokonuje on oceny konsekwencji podatkowych otrzymanych Artykułów Promocyjnych (może powstać obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).
   

Masz pytania? Odwiedź nas
na FB lub Messengerze