System wyceny detalicznej
Generator listy zakupów System wyceny detalicznej on-line
Drzewo kategorii produktów / wybierz i dodaj produkt do listy /
Wybrane produkty (0)
System wyceny detalicznej

Opis produktu

Wysokość - H: 100 - 400 mm
Szerokość półki - Bd 48 / 60 / 65 / 75 mm
Szerokość półki - Bg 53 / 68 / 76 / 85 mm
Grubość blachy: 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50
Otworowanie tak
Materiał: S280 GD, S350 GD, S350 GD + Z275

Profil produkcji

PROFIL Z grubość blachy waga H Bd Bg C
  mm kg/m mm mm mm mm
Z 100 1,50 2,64 100 48 53 18
  2,00 3,52 100 48 53 19
  2,50 4,40 100 48 55 19
  3,00 5,28 100 48 55 18
     
Z 100 1,50 3,00 100 60 68 19
  2,00 4,00 100 60 68 20
  2,50 5,00 100 60 68 19
  3,00 6,00 100 60 68 20
     
Z 150 1,50 3,24 150 48 53 18
  2,00 4,32 150 48 53 19
  2,50 5,40 150 48 55 18
  3,00 6,48 150 48 55 19
     
Z 150 1,50 3,60 150 60 68 19
  2,00 4,80 150 60 68 20
  2,50 6,00 150 60 68 19
  3,00 7,20 150 60 68 20
     
Z 180 1,50 3,96 180 60 68 19
  2,00 5,28 180 60 68 20
  2,50 6,60 180 60 68 19
  3,00 7,92 180 60 68 20
     
Z 200 1,50 3,84 200 48 53 18
  2,00 5,12 200 48 53 18
  2,50 6,40 200 48 55 18
  3,00 7,68 200 48 55 18
     
Z 200 1,50 4,20 200 60 68 19
  2,00 5,60 200 60 68 20
  2,50 7,00 200 60 68 19
  3,00 8,40 200 60 68 20
     
Z 250 1,50 4,80 250 60 68 19
  2,00 6,40 250 60 68 20
  2,50 8,00 250 60 68 19
  3,00 9,60 250 60 68 20
     
Z 250 1,50 4,97 250 65 75 19
  2,00 6,62 250 65 75 20
  2,50 8,24 250 65 75 20
  3,00 9,89 250 65 75 21
     
Z 300 1,50 5,69 300 65 75 21
  2,00 7,58 300 65 75 21
  2,50 9,32 300 65 75 22
  3,00 11,18 300 65 75 21
     
Z 350 1,50 6,24 350 65 75 24
  2,00 8,32 350 65 75 24
  2,50 10,40 350 65 75 24
  3,00 12,48 350 65 75 24
     
Z 350 1,50 6,48 350 41 85 24
  2,00 8,64 350 75 85 24
  2,50 10,80 350 75 85 24
  3,00 12,96 350 75 85 24
     
Z 400 1,50 6,79 400 65 75 23
  2,00 9,06 400 65 75 23
  2,50 11,32 400 65 75 23
  3,00 14,16 400 65 75 23
     
Z 400 1,50 7,08 400 75 85 23
  2,00 9,44 400 75 85 23
  2,50 11,80 400 75 85 23
  3,00 14,16 400 75 85 23

 

Otworowanie kształtowników

Profile typu „Z” i „C” umożliwiają szyb­ką i ła­twą zabudowę hal prze­my­sło­wych lub usłu­go­wych. Łą­cze­nie ich odbywa się głów­nie za pomocą śrub. Do tego celu w profilach prze­wi­dzia­no trzy typy otworów (tabela 1):

 • Ø14
 • Ø18
 • fasolka o 19×25

W zależności od typu zastosowanego pro­fi­lu wy­stę­pu­ją różne wartości roz­sta­wu otwo­rów tech­nicz­no-montażowych. Ich wartości po­da­ne są w tabeli poniżej.
Na rysunku przedstawiono moż­li­wo­ści otwo­ro­wa­nia wzdłużnego.
Otworowanie jest możliwe we wszyst­kich płaszczyznach kształtownika.

E - wymiar od szerokiej półki Bg

Rozmieszczenie otworów

 • J - 32 mm
 • W - 100 mm
 • I - 50 mm

 

Profil Z/C grubość blachy  E F
  mm mm mm
Z/C 100 1,5 25,8 50
  2 26 50
  2,5 26,3 50
  3 26,5 50
 
Z/C 150 1,5 25,8 50
  2 26 50
  2,5 26,3 50
  3 26,5 50
 
Z 180 1,5 50,8 80
  2 51 80
  2,5 51,3 80
  3 51,5 80
 
Z/C 200 1,5 50,8 100
  2 51 100
  2,5 51,3 100
  3 51,5 100
 
Z/C 250 1,5 50,8 150
  2 51 150
  2,5 51,3 150
  3 51,5 150
 
Z/C 280 1,5 50,8 180
  2 51 180
  2,5 51,3 180
  3 51,5 180
 
Z/C 300 1,5 50,8 200
  2 51 200
  2,5 51,3 200
  3 51,5 200
 
Z/C 350 1,5 50,8 250
  2 51 250
  2,5 51,3 250
  3 51,5 250
 
Z/C 400 1,5 50,8 300
  2 51 300
  2,5 51,3 300
  3 51,5 300

Rodzaje i rozmieszczenie otworów

Rodzaje i rozmieszczenie otworów w kształ­tow­ni­kach typu Z/C jest w za­sa­dzie do­wol­na i przed­sta­wia­my je na przy­kła­doych ry­sun­kach.

Zalecenia transportowe

 • W przypadku odbioru własnym środkiem transportu, samochód powinien posiadać otwartą platformę załadunkową umożliwiającą swobodny załadunek jak i rozładunek.
 • Profile ocynkowane i aluzynkowe należy bezględnie zabezpieczyć przed zamoczniem!

Zalecenia sposobu składowania

 • Oliwienie i pasywowanie blach ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed białą korozją jedynie na czas transportu.
 • Kształtowniki składowane w pakietach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Powłoki cynkowe i aluzynkowe w szczególności niepoddane jeszcze wpływom warunków atmosferycznych, a więc bez zabezpieczającej je strefy ochronnej, są wrażliwe na kondensat wodny przy ograniczonym dostępie powietrza (blacha składowana w opakowaniach). Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej różnicy temperatur pomiędzy arkuszami wytrąca się woda.
 • Blachy zamoczone w czasie transportu lub składowania należy wysuszyć, następnie przełożyć profile przekładkami umożliwiającymi swobodną cyrkulację powietrza. Po wysuszeniu kształtowniki ocynkowane (aluzynkowe) należy przejrzeć i pokryć warstwa oleju konserwującego.
 • Blachy przeznaczone do dłuższego składowania należy przejrzeć, a następnie pokryć warstwą oleju maszynowego - dot. blach ocynkowanych i aluzynkowych.
 • Efektem nie przestrzegania powyższych zaleceń jest powstanie stosunkowo szybko (dla blach ocynkowanych i aluzynkowych może to być zaledwie kilka dni) korozji cynku - czyli białych, luźno związanych z podłożem warstw, nie stanowiących zabezpieczenia przed korozją.

Kolorystyka

Powłoki metaliczne
OC - ocynk OC - ocynk
AZ - aluzynk AZ - aluzynk

Masz pytania? Odwiedź nas
na FB lub Messengerze