System wyceny detalicznej
Generator listy zakupów System wyceny detalicznej on-line
Drzewo kategorii produktów / wybierz i dodaj produkt do listy /
Wybrane produkty (0)
System wyceny detalicznej

płyta izolacyjna IZOPIR 100

Przekrój

Opis produktu

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Współczynnik przewodniości cieplnej λD 0,022 W/mK
Opór cieplny RD 4,55 m2K/W
Gęstość rdzenia  33 ± 3 kg/m3
Waga 4,13 kg/m2
Grubość 100 mm
Długość 2400 mm ± 10 mm
Szerokość 1200 mm ± 7,5 mm
Reakcja na ogień Klasa E
Przepuszczalność pary wodnej NPD
Wytrzymałość na ściskanie 0,1 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 0,05 MPa