System wyceny detalicznej
Generator listy zakupów System wyceny detalicznej on-line
Drzewo kategorii produktów / wybierz i dodaj produkt do listy /
Wybrane produkty (0)
System wyceny detalicznej

Kurtyny dymowe

Co to są kurtyny dymowe?

Kurtyny dymowe są istotnym elementem grawitacyjnego systemu oddymiania budynku. Są wykonane z materiału o podwyższonej odporności na temperaturę i ogień na przykład blachy ocynkowanej lub blachy powlekanej. Rozróżniamy zasadniczo dwa rodzaje kurtyn przeciwdymowych: kurtyny elastyczne (rozwijane) oraz kurtyny stałe. W ofercie Blachy Pruszyński dostępna jest kurtyna dymowa stała, wykonana jest z blachy o grubości min. 0,5 mm. 

Zastosowanie kurtyn dymowych

Kurtyny dymowe są stosowane przede wszytkim w komercyjnych obiektach wielkopowierzchniowych co wynika z ich podstawowej roli, jaką jest powstrzymywanie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia. Tego typu budynki są szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia dużego zadymienia podczas pożaru, który nie tylko utrudnia szybką akcję ewakuacyjną, ale także sprawną akcję gaśniczą. Kluczowym zatem jest stworzenie wydzielonych stref dymowych a następnie skierowanie dymu do odpowiednio zaprojektowanych systemów oddymiania. 

Jaka jest rola kurtyny dymowej?

Należy bezwgzlędnie pamiętać, że rolą kurtyny dymowej nie jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognią, za odpowiadają zapory ogniowe. Kurtyny dymowe, wspierają jednak i są częścią systemu bezpieczeństwa przeciw pożarowego w budynku i ich rola ogniskuje się na zapobieganiu niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się dymu. Jest to istotne z kilku wzgledów, po pierwsze wielkopowierzchniowe budynki inwestycyjne często służą jako przestrzeń magazynowa. Różne produkty mogą wydzielać różne rodzaje dymu podczas spalania, w tym opary, które mogą być szczególnie uciążliwe i niebiezpieczne. Tutaj właśnie swoją rolę odgrywają kurtyny dymowe, które zapobiegają niekontrolowanemu rozprzetrzenianiu się dymu i tworzą tzw. strefy dymowe. Strefy te zazwyczaj połączone są z systemem oddymiania, co pozwala znacząco zredukować ilość dymu w budynku podczas pożaru. Ma to ogromne znacznie podczas przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej w sposób szybki i bezpieczny, a także już później - z punktu widzenia ekip strażacki, podczas akcji gaśniczej. 

UWAGA: Za dobór kurtyn dymowych do konkretnego zastosowania odpowiada projektant obiektu.

Masz pytania? Odwiedź nas
na FB lub Messengerze