System wyceny detalicznej
Generator listy zakupów System wyceny detalicznej on-line
Drzewo kategorii produktów / wybierz i dodaj produkt do listy /
Wybrane produkty (0)
System wyceny detalicznej

Opis produktu

Stalowa blacha powlekana Colorcoat HPS200®, która jest w najwyższym stopniu zabezpieczona przed korozją doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych jak i wewnątrz budynków – szczególnie w wymagających środowiskach.

 • Dwukrotnie wyższa trwałość kolorów niż w przypadku typowych powłok plastisolowych.
 • Niezrównana trwałość krawędzi ciętych
 • Gwarancja Confidex® przyznawana obecnie na okres do 40 lat.
 • Usunięto komponenty, które zagrażają środowisku naturalnemu.
 • Produkt w 100% nadaje się do ponownego przetworzenia.

 

Właściwości:

 • bardzo dobra odporność na promieniowanie ultrafioletowe
 • znakomita odporność na korozję
 • znakomita odkształcalność 

 

właściwości rodzaj badania kolor wyniki
grubość powłoki EN 13523-1 wszystkie 200 μm

elastyczność - odporność na pękanie przy zginaniu -  minimalny promień gięcia - T (mm)

EN 13523-7 wszystkie

0T do 16o

1T do 0oC

elastyczność - odporność na uderzenia - J  EN 13523-5 wszystkie ≥ 18
przyczepność - nacięcie krzyżykowe (%) EN 13523-6 wszystkie 100
odporność na zarysowania (g) EN 13523-12 wszystkie > 5000
połysk zwierciadlany - Gardner 60º  EN 13523-2 niematowe 20-40 GU
EN 13523-2 matowe <10 GU
odporność na ścieranie - Taber, 250 obrotów, 2 kg, CS10) - (mg) EN 13523-16 wszystkie < 12
kategoria odporności na korozję (zew./wew)  EN 10169 wszystkie

 RC5

CPI5

odporność na korozję - mgła solna (godziny) EN 13523-8 wszystkie 1000
odporność na działanie wilgoci (godziny) EN 13523-26 wszystkie  1000
kategoria odporność na promieniowanie UV  EN 10169 wszystkie  RUV
maksymalna tem. ciągłej eksploatacji (oC)     60

Okresy Gwarancji Confidex

Strefa 1 * kolory Signature
* kolory Clasic & Matts

Strefa 2 * kolory Signature
* kolory Clasic & Matts

 1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
 2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration.
 3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
 4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyżej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2. Więcej informacji o innych strefach znajduje się na stronie https://www.tatasteeleurope.com/ts/pl/budownictwo/produkty/kr%c4%99gi-arkusze/stal-powlekana-pokrycia/colorcoat-prisma

Strefy obowiązywania gwarancji

Strefa 1 - Europa Pólnocna Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Norwegia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Luksemburg, Szwajcaria, Austria, Węgry, Słowenia
Strefa 2 - Europa Południowa Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Albania, Rumunia, Grecja

W przypadku obszarów znajdujących się poza strefami Gwarancji Confidex - prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Konserwacja i mycie

Konserwacja i mycie

W celu przedłużenia okresu trwałości dachów i elewacji wykonanych z blach powlekanych należy regularnie je kontrolować i konserwować.

 • Przegląd - Raz w roku (najlepiej wiosną) należy dokonać przeglądu dachu/elewacji w celu wczesnego wykrycia ewentualnych uszkodzeń.
 • Czyszczenie blachy - Dachy/elewacje wykonywane z blachy powlekanej wymagają czyszczenia co najmniej raz w roku. Osadzający się na blasze brud może spowodować nierównomierne odbarwianie się koloru (wynik nierównomiernego oddziaływania promieni UV), a także do zmniejszenia odporności na korozję (brud zatrzymuje wilgoć na blasze stopniowo ją uszkadzając). Zabrudzone i poplamione miejsca mogą być czyszczone przy pomocy miękkiej szczotki i wody (temp. max. 60°C). Jeśli jest to konieczne dopuszcza się dodanie do wody łagodnego detergentu (pH 6÷7, max. 10% roztwór). Do czyszczenia może być także użyta woda pod ciśnieniem (max. 100 bar), jednakże strumień wody nie może być stosowany zbyt blisko powierzchni arkusza (min. 30 cm), a także nie może być skierowany prostopadle do powierzchni . Przy łącznikach strumień wody powinien być skierowany ku dołowi tak, aby uniknąć wnikania wody pod ciśnieniem w szczeliny wokół łączników. Ze starymi powłokami należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością. Mycie należy przeprowadzać od góry ku dołowi i zawsze oczyszczone miejsce należy niezwłocznie dokładnie opłukać czystą wodą.
 • Nie wolno stosować proszków do szorowania, rozpuszczalników nitro, roztworów chlorowych, aromatycznych środków, jak również środków zawierających salmiak (chlorek amonu) lub sole sodowe.
 • Uszkodzenia - Naprawianie ewentualnych uszkodzeń w trakcie trwania okresu gwarancji powinno być konsultowane z Wykonawcą dachu/elewacji i może być wykonywane tylko za jego aprobatą. Naprawa szkód na małych powierzchniach odbywa się przy pomocy lakierów do napraw, schnących na powietrzu. Malowanie dużych powierzchni jest z zasady możliwe tylko za pomocą specjalnych farb przemysłowych dostosowanych do renowacji pokryć. Powierzchnię do malowania należy ograniczyć tylko do miejsc tego wymagających (zadrapania do warstwy metalu, ogniska korozji itp.). Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać wg ogólnie przyjętych zasad. Należy zawsze dokładnie usunąć wszelkie ślady korozji - najlepiej za pomocą specjalnych szczotek lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie trzeba naprawianą powierzchnię dokładnie odpylić, odtłuścić i oczyścić. Do odtłuszczenia powierzchni można użyć benzyny ekstrakcyjnej lub wody z dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych (najlepiej z dodatkiem 1-2% roztworu amoniaku). Naprawiane strefy mogą wykazywać różnice w kolorze w porównaniu z oryginalnymi kolorami blach z powodu naturalnego oddziaływania zjawisk atmosferycznych (starzenie się lakieru pod wpływem działania promieniowania UV).
 • Nie wolno stosować blach stalowych z powłokami ColorCoat i Prisma w:
  • środowisku narażonym na występowanie agresywnych chemikaliów
  • połączeniu z materiałami o innym potencjale elektrochemicznym.
 • UWAGA- W trakcie przeglądu, czyszczenia, konserwacji i napraw należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.

Firma Pruszyński Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne wypadki powstałe w wyniku wykonywania powyższych czynności.

Kolory

Firma PRUSZYŃSKI gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi dostawami.

Odpowiedzialność za kolor w związku z tym ograniczona jest jedynie do jednej dostawy.

W związku z powyższym w przypadku domawiania blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zamówieniu lub poinformowanie Handlowca, iż jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia próbki kolorystycznej. 

Kolorystyka

W celu sprawdzenia dostępności danego koloru prosimy o kontakt z działem handlowym.

Poniższa kolorystyka może różnić się od rzeczywistości. 

 

HPS Signature 200 um
HPS RAL 9003 HPS RAL 9003
HPS RAL 7038 HPS RAL 7038
HPS RAL 7000 HPS RAL 7000
HPS RAL 7016 HPS RAL 7016
HPS RAL 9005 HPS RAL 9005
HPS RAL 230 80 10 HPS RAL 230 80 10
HPS RAL 240 80 05 HPS RAL 240 80 05
HPS RAL 00 55 00 HPS RAL 00 55 00
HPS RAL 180 40 05 HPS RAL 180 40 05
HPS RAL 7022 HPS RAL 7022
HPS RAL 1013 HPS RAL 1013
HPS RAL 1015 HPS RAL 1015
HPS RAL 080 70 10 HPS RAL 080 70 10
HPS RAL 080 70 30 HPS RAL 080 70 30
HPS RAL 070 40 10 HPS RAL 070 40 10
HPS RAL 9002 HPS RAL 9002
HPS RAL 100 80 20 HPS RAL 100 80 20
HPS RAL 100 60 20 HPS RAL 100 60 20
HPS RAL 080 50 20 HPS RAL 080 50 20
HPS RAL 100 30 20 HPS RAL 100 30 20
HPS Matt 200 um
HPS RAL 7000 HPS RAL 7000
HPS RAL 7016 HPS RAL 7016
HPS RAL 150 40 10 HPS RAL 150 40 10
HPS RAL 050 20 10 HPS RAL 050 20 10
HPS RAL 040 40 40 HPS RAL 040 40 40

Masz pytania? Odwiedź nas
na FB lub Messengerze