System wyceny detalicznej
Generator listy zakupów System wyceny detalicznej on-line
Drzewo kategorii produktów / wybierz i dodaj produkt do listy /
Wybrane produkty (0)
System wyceny detalicznej

Akustyka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) lekka obudowa powinna minimalizować rozchodzenie się dźwięku w otoczeniu poprzez izolację akustyczną oraz w środku obiektu poprzez pochłanianie dźwięku. Ponad to lekka obudowa musi spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej oraz rozprzestrzeniania ognia.
 
Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wielkość zwaną wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej Rw wyrażanym w dB oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr.
 
C – widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu bytowego wewnętrznego, który występuje w budynkach [dB]
    
Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny hałasu zewnętrznego [dB]
 
W przypadku widmowych wskaźników adaptacyjnych (bez wskazania zakresu częstotliwości) oznacza to, że izolacyjność akustyczna dotyczy przedziału częstotliwości od 100 Hz do 3150 Hz. W Polsce izolacyjność akustyczną oznacza się stosując wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej RA1 oraz RA2 wyrażane w dB. Wyznaczane na podstawie poniżej podanych wzorów:
                                                                                                                                                                 RA1= Rw + C
                                                                                                                                                                 RA2= Rw + Ctr

 

Masz pytania? Odwiedź nas
na FB lub Messengerze